Universitet och Högskolor

Genom samarbeten med universitet, högskolor och företag skapar vi ett kompetensfokuserat företagsklimat där lärande är centralt. 

 

Våra närmaste partners inom akademin är Högskolan i Halmstad (HH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Tillsammans med HH och KTH deltar vi i forskningsprojekt inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet Artemis.

HH är projektansvarig och drivande part i de svenska delarna av projektet Artemis-SMECY.  Realtime Embeddeds bidrag i projektet gäller forskning inom ett nytt koncept för design av effektiv mjukvara för Multicore. Läs mer om Artemis SMECY och vad vi gör här>>

ARTEMIS PaPP är vårt andra EU-finansierade forskningsprojekt som drivs av KTH och startade under hösten 2012. Inom projektet kommer vi att utveckla en flerkärnig FPGA-baserad processorplattform och en virtuell hårdvarumiljö som ska användas som en referensplattform för övriga parter i projektet. Projektet kommer att utgå från vårat konceptet kring FPGA-baserade processorplattformar inom CoreX. Läs Mer om CoreX här>>