Partners

Acte Solutions är vår partner avseende färdiga hårdvaruplattformar
Registred Partner with ARM and member in ARM Connected Community.
Antmicro är vår partner vad gäller Emul8 och projektåtaganden.
Elektronikkonsult är vår partner vid kostruktion av strömförsörjning.
Forskningspartner generellt och i dagsläget med fokus på IoT (Internet of Things).
Forskningspartner i Artemis PaPP.
Samarbetspartner
Xillinx Alliance Partner
Forskningspartner i Artemis SMECY (avslutat) och Artemis DEWI.