Efterfrågad kurs om ARM

Den 16 och 17 april 2013 anordnade vi i samarbete med ARM kursen "ARM Architecture Fundamentals". Kursen omfattade grunderna, gav tips om ...

Läs mer >>

Specialisering gör små konsultbolag framgångsrika

Hur ser en vinnande strategi ut för ett mindre konsultbolag? Den frågan diskuterade fem företrädare för konsultbolag med ca 20 anställda. En av debattörerna var Jesper Hillberg, VD på Realtime Embedded.

Läs mer >>

Embedded World 2013

En av de tydligaste trenderna under årets Embedded World var säkerhet. Årets Keynote-talare Stuart McClure är en världsledande auktoritet med mer än 25 års erfarenhet från säkerhetssystem för företag och myndigheter. Han gav en initierad och tekniskt detaljerad inblick i vilka  hot och svagheter som verksamhetskritiska inbyggda system ställs inför.

Läs mer >>

Arm Architecture Fundamentals

Due to all registrations we have extended with one extra day, now also on April 17th.

Do you know the different ARM cores, what makes each of them unique, how to write efficient code and most important of all which one to choose for your system?
Don´t miss this is unique opportunity to get training from ARM in Sweden!

Läs mer >>

Elektronik tidningen

I nummer 2, februari 2013 skriver Elektroniktidningen om vad som gör små konsultbolag framgångsrika. Per Henricsson samlade represenatanter från 4Real, Elektronikkonsul, Motion FControl,…

Thesis work - Internet of Things FPGA announced

Read more about NanoControl and the hesis work in our project blog here >>

Teknikseminarium

Visualization of embedded softwareLäs mer >>

Teknikseminarium Tracealyzer

Johan Kraft från Percepio höll som inbjuden föreläsare ett mycket bra, uppskattat och välbesökt teknikseminarium om deras produkt Tracealyzer. 

Bland besökarna fanns chefer och utvecklare…

Fyra mjuka processorer för inbyggda system

Sven-Åke har åter igen publicerat en artikel i EE Times.

Choosing a soft-core processor
When commencing an FPGA design project that will employ a soft-core…

Nyhetsbrev 2012-11

Pages