Nyheter

2004-03-17

Realtime Embedded löser tillsammans med Glaze i Malmö helhetsåtagande. Realtime Embedded bidrar framförallt med djup kompetens inom FPGA konstruktion. Projektet bedrivs med Xilinx utvecklingsmiljö och...

2004-03-08
Konsultuppdrag inom Embedded Linux och C programmering levereras till ny kund.
2004-03-05
Realtime Embedded har redovisat positivt resultat sedan start, nu senast för verksamhetsåret 2002-2003.
2003-11-14
Som ett led i satsningen på System On Chip (SoC) har en utvecklingsmiljö för Altera införskaffats.
2003-10-20

Som ett led i satsningen på System On Chip (SoC) har en utvecklingsmiljö för Xilinx införskaffats.

2003-10-07
Realtime Embedded anställer Kent, som tillför kunskaper inom Boundary Scan.
2003-10-07

Realtime Embedded inleder samverkan med Glaze, som kompletterar vårt utbud med bl a reglerteknik, elkraftkonstruktion och bildbehandling.

2003-10-01
Genom en företagsanpassad kurs utbildades alla konsulter i SoC (System on Chip). Kursen fokuserade på analys och design med IP-block i FPGA kretsar i Xilinx utvecklingsmiljö.
2003-03-05

Realtime Embedded AB har bytt postadress till:
Stenbitsvägen 8
181 30 Lidingö

För mer information se vår hemsida på http://www.rte.se

2003-01-08
Realtime Embedded AB bytte vid årskiftet VD. Avgående VD Rikard Björkman har gjort ett bra arbete med att starta upp företaget. Vår och min förhoppning är att vi med detta VD skifte skall kunna ta bol...

Pages