Från rymden till människokroppen

Våra kunder finns i en rad olika branscher – från rymd och life science till telekom, datakom, fordon, försvar och medicinteknik. Vår kompetens är i grunden branschoberoende och vi har djup kunskap om de specifika standards och krav i de olika branscherna.
 
Vi jobbar med allt från små nybildade bolag och forskningsinstitut till stora multinationella koncerner.