Forskning & utveckling

För att utveckla vår kompetens driver vi interna utvecklingsprojekt och deltar i EU-finansierade forskningsprojekt. Den kunskap som vi tillskansar oss sprider vi internt, men också till kunder och partners genom teknikseminarium, utbildningar, artiklar, designkoncept, plattformar och workshops.

Våra projekt är en investering för framtiden där vi får möjligheten att vidareutveckla vår gedigna kompetens inom inbyggda system.

Genom samarbeten med universitet, högskolor och företag skapar vi ett kompetensfokuserat företagsklimat där lärande är centralt.