Seminarie: Algoritmoptimering inbyggda system

Den 12 mars genomförde vi ett uppskattat och välbesökt seminarium på temat "Algoritmoptimering för inbyggda system". Seminariet var en introduktion till hur man arbetar effektivt med optimering och gav tips på hur man kan optimera och implementera algoritmer för bildanalys i C och C++ på en ARM plattform.

Föreläsningen innehöll utvalda delar av vår kurs “Introduction to implementation and optimization of algorithms in embedded systems” som vi kan skräddarsy för att möta våra kunders specifika behov.

Seminariet leddes av Fredrik Arnerup som är en erfaren mjukvaruutvecklare. Fredrik gick igenom en rad exempel på algoritmer för bildanalys och visade på hur de kan bli ännu effektivare. Dessutom beskrev han de begränsningar och utmaningar som optimering av inbyggda system innebär.

Deltagarna fick även ta del av handfasta tips och tricks både för att koda och testa algoritmer.
Swedish