Referenscase DeLaval Config Service

För knappt fem år sedan presenterades världens första automatiska mjölkningssystem för karusell/rotarymjölkning, DeLaval AMR™. Det är ett komplext system för att hantera levande djur, med bakomliggande teknik som t.ex. multipel lasertriangulering, avancerad bildbehandling och nya automatiseringsteknologier. Ett exempel är en helt ny kamera med Time-Of-Flightteknik, där man med en ljusradar får djupdata i varje pixel som underlag för styrning av roboten. Nu tar DeLaval nästa steg och integrerar Config Service i systemet.

- Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är uppfinningsrikedom och kreativitet. Självklart använder vi oss av den senaste tekniken, men vi försöker välja komponenter som möjliggör ett kreativt arbetssätt. För att kunna ligga steget före konkurrenterna måste vi kunna utveckla mjukvara på ett kreativt, flexibelt och framför allt effektivt sätt, berättar Conny Svahn som är System Architect
 på DeLaval International AB.

Config Service är ett bra exempel på det här synsättet. Det är ett helt nytt delsystem som ersätter ett gammalt arbetssätt.

- Robotmjölkning med AMR bygger på avancerad teknik med väldigt många noder, men det är ofta de traditionella, "analoga" arbetsuppgifterna som tar tid. Tidigare var installation, uppgraderingar, service och konfiguration relativt tidsödande. När vi nu introducerar Config Service kan vi hantera dessa arbetsuppgifter på ett betydligt effektivare sätt och övervaka en hel anläggning på upp till 50-60.000 kor, fortsätter Conny Svahn.

Config Service är ett system för att hantera en server och dess noder som sitter i olika typer av nätverk så som CAN och ethernet. Den stora utmaningen i projektet var att greppa över ett så stort och komplext system. Det är dels många olika teknologier som ska samsas och olika nivåer av programvara som ska sammankopplas – från hårdvara upp till PC Client/Server-mjukvara. Dessutom krävdes ändringar i protokollen mot befintliga busskopplade enheter, ändringar som även omfattade hur de programladdas.

Realtime Embedded har levererat huvuddelen av projektet som innefattar bl.a. systemarkitektur, utveckling av mjukvara, dokumentation och GUI.

- Vi har goda erfarenheter av Realtime Embedded både i det här projektet och sedan tidigare. Det är ett roligt företag att samarbeta med, det bjuds hela tiden på ideer och kunskap. Vårt samarbete är smidigt och enkelt och slutresultatet har blivit ett väldigt konkurrenskraftigt system, avslutar Conny Svahn på DeLaval.
Swedish