Forskning & Utveckling – DEWI möter Emul8

Trådlösa sensornätverk för industrin
Realtime Embedded har nu avslutat första året i forskningsprojektet DEWI. I projektet samarbetar 58 partners från 11 länder i framtagandet av nya standarder, referensarkitekturer och verktyg för trådlösa sensornätverk för fyra industriområden (bil, flyg, tåg samt byggnader). I projektet har konceptet "DEWI sensor- och kommunikationsbubbla" införts. Det är en anpassningsbar och självkonfigurerande bubbla med säker och pålitlig intern trådlös kommunikation. Extern trådlös kommunikation med DEWI-bubblan sker via dedikerade gateway-noder.

Realtime Embeddeds bidrag i projektet är framtagandet av ett virtuellt trådlöst sensornätverk, d.v.s en virtuell DEWI-bubbla. Noderna i det virtuella sensornätverket kommer att emuleras med Emul8, ett ramverk som utvecklas i samarbete mellan Realtime Embedded och Antmicro. Viktiga tillägg till Emul8 inom DEWI-projeketet blir:
- Möjlighet till emulering av PowerPC och OpenRisc baserade platformar.
- Ett ramverk för felinjicering kommer också att utvecklas, för att förenkla test och testautomatisering av sällsynta nätverks- och hårdvaruproblem.
- Ett sista viktigt tillägg är möjligheten till simulering av trådlös kommunikation med tidskritiska egenskaper. Den trådlösa kommunikationen kommer att simuleras
genom ett externt virtuellt radiomedium utvecklat av Swedish ICT.

Med det virtuella sensornätverket kan mjukvarukvaliteten i DEWI-bubblans sensor- och gateway-noder stärkas. Detta genom att möjliggöra automatiserade mjukvarutester av nätverksprotokoll, hårdvarudrivrutiner och applikationer i noderna.
 
Artemis är en industriorganisation som främjar avancerad forskning & utveckling för intelligenta inbyggda system. Realtime Embedded har medverkat i flera projekt under de senaste åren, däribland:
SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems
PaPP - Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Systems
DEWI - Dependable Embedded Wireless Infrastructure
Swedish