Utbildningar

Inom ramen för vårt koncept "RTE Specialist Training" erbjuder vi skräddarsydda specialistutbildningar på kundens villkor. Konceptet går ut på att inte bara optimera nyttan för den enskilda kursdeltagaren utan att höja den gemensamma kunskapsnivån hos hela den beställande organisationen.

Utbildningen börjar med att en av våra kursledare tillsammans med kunden gör en behovsanalys och utifrån det sätter samman innehåll och föreläsare. De specialister som håller i utbildningarna har med sig aktuella exempel från riktiga projekt och varvar tekniska föreläsningar med praktiska övningar, allt utifrån kundens behov.

Vi erbjuder idag utbildningar inom Linuxutveckling och FPGA SoC.