Konsulter

Dagens inbyggda system har många gränsytor mellan programvara och hårdvara, mellan noder i system och mellan programvara på olika plattformar. Detta ställer krav på hur man designar och integrerar ett system. Den största utmaningen är dock sällan själva protokollen eller detaljerna utan förmågan att förstå helheten, d.v.s. att förstå samband mellan mjukvara och hårdvara (Crossover Competence). Våra konsulter har den förmågan, och har dessutom ett ovärderligt stöd i vår kunskapsdatabas, som snabbt och smidigt ger svar på detaljfrågor och problemställningar.
 
Oavsett om vi har rollen som projektledare, systemdesigner eller konstruktör arbetar vi alltid för att optimera en plattform utifrån livslängd, prestanda, strömförbrukning, producerbarhet, ekonomiska krav, regulatoriska krav som FDA-direktiv eller MIL-standarder.  
Det gör vi genom att använda moderna verktyg och arbetsmetoder, teknik i den absoluta framkanten men också gammal hederlig ingenjörskonst. 

Tillsammans med vårt systerföretag Redig & Partners Management Service AB har vi en mycket stor CV-databas med bred kompetens som stärker vårt erbjudande och kompletterar Realtime Embedded s spets inom inbyggda system.

Är du intresserad att jobba som partner till oss?
Anmäl dig här >>