Åtaganden

Realtime Embedded hjälper till med allt från kravställning till att leverera färdiga produktionsunderlag. Med vår effektiva utvecklingsmodell, utvecklingsverktyg, labb, virtuell hårdvara, plattformar och erfarna specialister säkerställer vi framgångsrika projekt.

Som dokumentationsverktyg använder vi förutom klassiska versionshanteringssystem en intern wiki för sökbarhet och bloggformat för guider så som i vårt egna projekt CoreX. Detta arbetssätt ger våra kunder en unik möjlighet att följa det dagliga arbetet och öppnar för en bättre dialog mellan utförare och beställare vilket kan ge både tidsbesparingar och en bättre kvalitet på lösningen.

Våra egenutvecklade plattformar och designkoncept är en bra bas att utgå ifrån och kan användas vid åtaganden för att skapa en tids- och kostnadseffektiv modell för våra kunder. Läs mer om projekten:
   CoreX >>
   NanoControl >>

För vissa produkter och i vissa projekt lämpar sig COTS (färdiga kort som finns att köpa) bättre än egenutvecklade. Vi har vana att arbeta med både egenutvecklad hårdvara och COTS.

Naturligtvis kan vi lägga på ett operativsystem eller skräddarsy en Linux distribution för alla typer av hårdvara. Vi har även vår egen anpassning av Android som finns för ett antal olika arkitekturer.